Sponsorer

Producent av packninger och belysning för verkstaden

Producent av Kylare och AC delar

Producent av packninger och chassisdelar

Producent av extraljus

Producent av båda tävlingsdäck och personbilsdäck

Producent till OE av motorstyrning, belysning, motordelar, tändsystem osv.

Producent till OE av motorstyrning, belysning, motordelar, tändsystem osv.

Producent av chassisdelar

Producent till OE av motorstyrning, belysning, motordelar, tändsystem osv.

Christensen Motorsport - 23291 Arlöv - Sweden - +46 708 20 62 92 -